Van de Geloofsgemeenschap!


Na drie maanden zonder vieringen met parochianen komen we er zo zoetjes aan achter dat het van het allergrootste belang is ons via de sociale media te laten zien horen!!!!!!!

Wat hebben we de laatste tijd in gang gezet! De vieringen waren te beluisteren via kerkomroep.nl, maar nu ook te zien via https://oudeparochiehuis.nl/live-pagina. Ook zijn we gestart met het rondsturen van de Nieuwsbrief: wijdekerk. Hiervoor zijn we nog op zoek naar jullie emailadressen!!

Verder houdt pastor Dave op de dinsdag avond om 19.00 uur een eucharistieviering, die te volgen is op facebook: Johannes de Doper M W De kerk is de gehele coronaperiode zondagmorgen open geweest tot 12030 uur. Het moment waarop pastor Dave meestal de uitstelling van het Allerheiligste afsloot. Ook een moment om te bidden en een kaarsje te branden.

En dan wordt het zondag 14 juni!! Het moment waarop we weer met 30 mensen de vieringen mogen starten!! Een heus blij moment, maar door alle voorzorgsmaatregelen ook een tijd vol organisatorisch handelen. Wat zal het worden? Gaan veel mensen zich aanmelden, of wordt er toch wat afwachtend gereageerd? Inmiddels is 14 juni achter de rug. We kunnen/mogen tevreden terugkijken op een inspirerende viering, met pastor Dave als charismatische voorganger.

Voor deze vieringen met 30 parochianen dient men zich de donderdag voor de viering op zondag aan te melden, van 9 tot 12.30 uur via tel nr 0297281235 !! Zijn er meer dan 30 gegadigden, dan schuiven die automatisch door naar de week erop. De dinsdagavonden zijn dan ook weer toegankelijk voor de parochianen. Pastor Dave zal, indien beschikbaar, deze vieringen verzorgen.

Aanmelden voor deze vieringen achten we niet noodzakelijk, aangezien we ervan uitgaan dat dit beneden de 30 personen zal blijven. En bij 30 mensen wordt de kerk gesloten. Ook voor deze vieringen gelden de voorzorgsmaatregelen. Na 1 juli mogen we, mits er geen negatieve signalen in de samenleving zullen gaan ontstaan, met 100 mensen de vieringen gaan houden. Ook dan zullen we ons moeten aanmelden, de donderdag vooraf aan de vieringen, vanaf 9 tot 12.30 uur. Alle vieringen zullen steeds met de noodzakelijke regels omgeven zijn. Wees welkom!!!! Wees alert!!! Blijf thuis bij klachten!! Laten we erop vertrouwen dat het de goede kant op mag gaan.! Tor spoedig, in onze mooie kerk, bij onze nog mooiere geloofsgemeenschap.