Snuffelmarkt: zaterdag 6 April


U kunt uw spullen inleveren voor de snuffelmarkt, elke 1e zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur bij de schuur naast de kerk.

Op zaterdag 6 april houden we van 10.00 uur ‘s morgens tot 16.00 uur ‘s middags weer onze Snuffelmarkt, met als onderdeel hiervan een geweldig grote Boekenmarkt, uitgestald in de kerk.

Ook dit jaar weer ten bate van het Orgelfonds. U kunt nog eenmaal hiervoor uw mooie spulletjes brengen en wel op zaterdag 1 april van 10,00 tot 12.00.

Houdt u a.u.b. de datum vrij!!! Zodat we wederom een druk bezochte Snuffelmarkt tegemoet kunnen zien.

Mocht u wellicht in de gelegenheid zijn te helpen, laat dit dan even weten aan Monique van der Vliet-Feddema: 06-48085654.

Bij voorbaat dank!