Sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus – Richtlijnen en suggesties voor het Aartsbisdom Utrecht


Vanwege het cornavirus heeft het bisdom richtlijnen uitgeschreven Klik hier om deze richlijnen te bekijken