Kerkbalans 2019 ingeluid door Simone Borgstede


Afgelopen zaterdag 19 januari heeft Simone Borgstede, in aanwezigheid van de werkgroepleden van de actie Kerkbalans, leden van de locatieraad en andere belangstellenden, om 13.00 uur de klokken van de R.K. Kerk H. Johannes de Doper in Mijdrecht-Wilnis geluid. Daarna heeft zij tevens de vlag van de actie in top gehesen welke gedurende de looptijd van de actie tot en met 2 februari blijft wapperen. Ook de klokken van de Janskerk van de Protestantse Gemeente Mijdrecht werden geluid om aandacht te vragen voor de actie Kerkbalans.

Dit alles om aandacht te vragen voor de actie Kerkbalans, welke binnen alle kerken in Nederland gehouden wordt om jaarlijks een financiële bijdrage te vragen voor de kerken.

Deze actie is hiermee van start gegaan en loopt 14 dagen.

Simone werd samen met de andere aanwezigen welkom geheten door de lokale secretaris van de werkgroep actie Kerkbalans, Joop Reurings. Deze heette iedereen van harte welkom en gaf het belang van de actie aan ten behoeve van het voortbestaan van de kerkgemeenschappen en het werk wat daarbinnen wordt verzet, ook door vele vrijwilligers.

Op de vraag aan Simone wat haar had bewogen om spontaan ja te zeggen om de klok te luiden gaf zij het belang aan van de kerk in onze tegenwoordige gemeenschap. Veel sociaal werk wordt er verricht onder de mensen, wat vaak niet zichtbaar en onbekend is bij de burger. Het is belangrijk dat dit blijft bestaan.

Simone zelf is een van die mensen die zich ook uitdrukkelijk inzet voor de gemeenschap. Het sociale werk is van groot belang in onze steeds meer individualiserende maatschappij.

Deze week zorgen duizenden vrijwilligers in Nederland dat de leden van hun kerk de mogelijkheid krijgen om hun bijdrage te bevestigen. De actie Kerkbalans is hiermee de grootste landelijk inzameling actie die ieder jaar plaats vindt. Lees meer op www.kerkbalans.nl