De Diaconie & Caritas Raad


De Diaconie & Caritas Raad in Mijdrecht/Wilnis

 

 

Wat is de DCR:

DCR staat voor Diaconie en Caritasraad van de RK Kerk Mijdrecht Wilnis met als voornaamste taak het verlenen van (financiële) ondersteuning aan mensen in nood. Op deze manier willen wij, in navolging van Jezus, concreet invulling geven aan onze opdracht aandacht te hebben voor onze naaste medemens wanneer die in nood verkeerd.

 

De DCR in Mijdrecht Wilnis heeft momenteel 5 bestuursleden bestaande uit een interim-voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 leden.

 

Wat doet de DCR:

De Diaconie & Caritas Raad (DCR) geeft in overleg en samenwerking met de locatieraad en de pastoraatsgroep vorm aan diaconale activiteiten binnen onze geloofsgemeenschap. Enkele activiteiten die nu worden georganiseerd door de DCR zijn:

  • het financieel ondersteunen van mensen met acute financiële problemen die door de overheid niet geholpen worden. Deze hulp wordt vaak gegeven in nauw overleg met betrokken gemeentelijke instanties;
  • financieel ondersteunen van de kerstactie voor parochianen van 80 jaar en ouder en mensen in financiële problemen;
  • financieel ondersteunen van diaconale activiteiten vanuit de diverse werkgroepen uit onze geloofsgemeenschap in Mijdrecht/Wilnis;
  • financieel ondersteunen van diverse kerkelijke en/of locale instellingen die diaconale werkzaamheden verzorgen. De DCR beoordeelt elke steunaanvraag heel serieus, waarbij we er naar streven mensen in nood hoop en perspectief te bieden. We behandelen de aanvragen zo snel mogelijk en altijd strikt vertrouwelijk.

Kortom: de Diaconie & Caritas Raad is er voor u!

Voor verdere informatie wordt verwezen naar diverse contacten die in de ONE en diverse internetpagina’s te vinden zijn, of direct via e-mail: secretariaatdcrmijdrecht@gmail.com