De Tuingroep


Elke woensdagmorgen komen de mannen van de tuingroep om 9 uur bij elkaar.                                                        In de garage, waar ook alle gereedschap staat, die zij nodig hebben om de tuin van de pastoor en het kerkhof mee te onderhouden. Voordat er begonnen wordt moet eerst de week doorgenomen worden.
In de wintermaanden wordt er voornamelijk blad geharkt en achterstallig onderhoud gepleegd. Ook
worden de struiken en bomen onder handen genomen. In het voorjaar en de zomer is voornamelijk  het onkruid wat de nodige tijd vergt.

Om 10 uur drinken zij, samen met de dames van het
Marthagilde ( de dames, die de kerk schoon houden) koffie. Het sociale aspect hiervan ligt erg hoog.
Na de koffie worden de werkzaamheden tot 12 uur voortgezet. Voor de Kerst wordt door de mannen
ook de kerststal opgebouwd en in januari weer afgebroken.