Op bedevaart naar Kevelaer

Op donderdag 26 augustus hopen wij op bedevaart naar Kevelaer te gaan.

Het zal een dag zijn van gebed, vieren, dankbaarheid, samen zijn, lachen en huilen.

We vertrekken om 7.45 uur vanuit Mijdrecht en hopen om 21.00 uur weer terug te zijn.

De kosten zijn 60 euro, dit is inclusief busreis, lunch en diner, de drankjes zijn voor eigen rekening.

Heeft u zin om met ons mee te gaan op bedevaart geef u dan op ( graag voor 10 augustus)

of wilt u meer informatie neem dan contact op met:

Corrie van Rossum 0297-288464

Paula Hartog 0297-257653

Dorothé van Diemen 0297-273946

Meer Actuele berichten

 

Contactpersoon locatie Mijdrecht-Wilnis

Zuster Monica


Zr. MonicaAls in 1960 geboren Amsterdamse en van huis uit katholiek ben ik op mijn 45e ingetreden bij de reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf in Priorij Emmaus te Maarssen. Niet omdat ik dat altijd al heb gewild maar omdat ik mij daartoe uitgenodigd voelde door de Eeuwige. Een niet alledaagse levenskeuze die mij gelukkig maakt en doet ervaren dat God dienen mij de ware vrijheid geeft.
Voor die tijd was ik na een studie fysiotherapie gedurende 18 jaar werkzaam in de gezondheidszorg.
In 1985 ben ik getrouwd en na een langdurig ziekbed is mijn man in 2001 overleden. Samen hebben wij geen kinderen maar uit zijn eerste huwelijk had hij kinderen en met hun en met de kleinkinderen en achterkleinkinderen onderhoud ik een goede band.
Sinds 2001 is het geloof en het werk in de kerk weer een belangrijke rol gaan spelen in mijn leven en dat heeft mij doen besluiten om in 2005 in deeltijd theologie te gaan studeren aan de KTU in Utrecht. Bij mijn afstuderen in 2013 was de KTU opgegaan in de Universiteit van Tilburg.
Levende volgens de regel van Augustinus, is zijn werk en zijn gedachtegoed mij zeer dierbaar. Mijn afstudeerscriptie had daarom Augustinus als onderwerp en linkte zijn gedachtegoed aan het gebruik van internet bij geloofscommunicatie, te weten ‘Augustijns Twitteren’.
Sinds oktober 2013 ben ik werkzaam als pastoraal werkster in de parochie St. Jan de Doper waar ik na mijn stage in 2010/2011 was ‘blijven hangen’ voor de vormselvoorbereidingen.
Sinds begin 2017 is Priorij Emmaus in Maarssen gesloten wegens een afnemend aantal zusters waardoor zinvol religieus gemeenschapsleven niet meer mogelijk was. Daardoor ben ik nu woonachtig in de pastorie van Breukelen. Hier geef ik als alleengaande Kanunnikes mijn roeping tot religieus leven vorm door mijn werk als pastoraal werkster en in de ontmoetingen die ik binnens- en buitenshuis heb met mensen.
We allen worden uitgenodigd de Blijde Boodschap van het christendom in ons leven zichtbaar te maken, uit te dragen en zo te laten zien welk een meerwaarde dat kan geven, daar geef ook ik gehoor aan. Daarbij ben ik van mening dat ook het internet kan bijdragen aan het uitdragen van die Blijde Boodschap, mits het op de goede manier wordt ingezet. Dat breng ik in de praktijk via Facebook en Twitter en ook voor de parochie biedt dat kansen.
Het is mij gebleken dat de parochie St. Jan de Doper een actieve geloofsgemeenschap is die zich niet laat onderdompelen in het vele water dat het gebied rijk is maar fier het hoofd boven water houdt.
Wat is dan mooier om als religieuze daar een bijdrage aan te mogen leveren?Dus verre van non actief, maar juist een actieve non ☺

 zrmonica@kanunnikessen.nl
  06 12 97 12 00


Locatieraad


Arnoud Reurings

Lees meer

Nico van der Vliet

Lees meer

Joke van Leeuwen

Lees meer

Theo Ham

Lees meer


Pastoraatsgroep


Nico van der Vliet

Lees meer

Resi Speijer

Lees meer

Jeroen van Schie

Lees meer

 


snuffelmarkt april 2017

.

 

Meer foto’s