Werkgroepen


Voor praktisch elke werkgroep geldt dat men graag wil uitbreiden. Immers “veel handen maken licht werk”.
Heeft u belangstelling voor een van de werkgroepen? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon of ons parochiesecretariaat.

U bent van harte welkom!

 


Hieronder treft u een lijst aan van de contactpersonen per werkgroep.
Als u op de werkgroep klikt krijgt u een korte informatie over de werkzaamheden van de groep.

Werkgroep Contactpersoon
Actie Kerkbalans Peter van den Hoven 261073
Bezoekgroep Lies van den Hoven 261073
Bezorgers One / ‘Los’Bandig Lies van den Hoven 261073
Bloemversieringgroep Guus Savenije 262800
Collectanten Ed Middelweerd 266360
Diaconie en Caritasraad
(DCR voorheen PCI)
Annemiek Dijkhuizen 06 43467009
Doegroep Peter van den Hoven 261073
Drukwerkgroep Peter van den Hoven 261073
Estafettegroep Ellen Middelweerd en
Sjaak van der Post
266360
261979

Estafettekoor Ellen Middelweerd en
Sjaak van der Post
266360
261979

Garageverkoop Stichting Renovatiefonds Pieter van Eijk 06 22114162
Inloopochtenden Roos Mensink 263690
Kindernevendienst Vacature
Koffiegroep Maria Veldhuis 262027
Kosters Ed Middelweerd 266360
Lectoren Ton Mulder 263356
Nietploeg Lies van den Hoven 261073
Oecumene Peter van den Hoven 261073
Parochiekoor Lies van den Hoven 261073
Parochiesecretariaat Bertie Klomp 262172
Redactie One en ‘Los’Bandig Thoon Jongerius en
Peter van den Hoven
263032
261073

Rouwpastoraat Thoon Jongerius 263032
Schoon Schip Lies van den Hoven 261073
Stichting Culturele Activiteiten
Johannes De Doperkerk
Nanny Heijmans 263001
Stichting Renovatiefonds
Johannes De Doperkerk Breukelen
Martin Streng 263161
Vieringen De Aa Lies van den Hoven 261073
Woord- en Communievieringen Ton Mulder 263356