Vredesweek 2021


Inclusief samenleven
Weer wordt het Vredesweek; jammer eigenlijk dat het nog steeds nodig blijft: zoveel onvrede en strijd laait er steeds op, in het groot, in het klein, huiveringwekkend. ‘Inclusief samenleven’ wordt ons als thema aangereikt dit keer, grote woorden rond de wezenlijke vragen: leven we met elkaar of langs elkaar heen? Mogen we zijn zoals we zijn, jij, u, ik? Of plakken we snel een etiketje? Sluiten we bij elkaar aan of sluiten we ons af, sluiten we wie ‘anders is’ buiten, ‘exclusief’? In de gezamenlijke vredesdienst op zondag 19 september in de Pauluskerk hebben we vanuit de Schriften een -extra- impuls gekregen tot ‘inclusief samenleven’ of, wat meer in gewone taal: ‘Wat doe jij, doe ik, doen wij in vredesnaam?’

De hele vredesweek zijn er elke dag om 19.15 uur gebedsmomenten waarin we als kerken samenwerken:

Maandag          20 sept.            19.15   Gebedsdienst in de Pieterskerk

Dinsdag            21 sept.            19.15   Gebedsdienst in de Pauluskerk

Woensdag        22 sept.            19.15   Gebedsdienst in het Witte kerkje

Donderdag       23 sept.            19.15   Gebedsdienst in de Molukse kerk

Vrijdag              24 sept.            19.15   Gebedsdienst in de Johannes de Doperkerk

Welkom!