Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk Breukelen Oproep voor kandidaten om de Raad van Toezicht te versterken.


In verschillende bijeenkomsten van onze geloofsgemeenschap zijn er vragen gesteld over de stichting. Daarom vindt het bestuur van de stichting het wenselijk naast de oproep voor kandidaat-leden voor de rvt, ook een wat uitgebreider overzicht te geven over de momentele stand van zaken. Zij doet dit in een uitgebreide notitie waarin items als: de oprichting, de actualiteit, een ongewisse toekomst, hoe als stichting te reageren aan de orde komen.

Voor de oproep van kandidaat-leden raad van toezicht   Klik hier
Voor de uitgebreide notitie   Klik hier