Renovatie


‘ONZE MOOIE KERK VERDIENT HET’

Met dit motto en de slogan: ‘met z’n allen aan het werk voor het behoud van onze kerk’ is op 1 april 1998 een aanvang gemaakt met de renovatie van de Johannes de Doperkerk. In mei 1997 is de renovatiecommissie geïnstalleerd en begonnen met de voorbereidingen voor deze renovatie, die een aantal jaren zal duren. Begin 1998 is in de gemeente Breukelen huis aan huis de renovatiebrochure verspreid en een aanvang gemaakt met het inzamelen van de benodigde gelden. Met het verwijderen van de haan van de torenspit op 1 april 1998 is er daadwerkelijk een aanvang met de renovatie gemaakt.

Inmiddels zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • De buitenzijde van de toren is geheel gerenoveerd, dit betekent dat:
  • rot houtwerk is vernieuwd
  • de leibedekking is vernieuwd
  • wijzerplaten en verlichting zijn vernieuwd
  • de haan van bladgoud is voorzien
 • Glas-in-loodramen zijn gerepareerd en van nieuwe voorzetbeglazing voorzien
 • Isolatie tussen kap en dak is aangebracht
 • Toilet is aangebracht
 • Orgel is geheel gereviseerd
 • Klokkenstoel, luidwerk en uurwerk vernieuwd

Medio 2001 is ons kerkgebouw een Rijksmonument geworden. In verband met het aanvragen van mogelijke subsidies zijn de geplande werkzaamheden, zoals het vernieuwen van de leibedekking op het dak, opgeschoven. Het eerste bestek met begroting is, ter verkrijging van een subsidie, eind 2002 naar de Rijksdienst voor Monumentenzorg gestuurd. April/mei 2003 is een herzien bestek en een nieuwe begroting ingediend. De Renovatiecommissie had gehoopt medio 2003 de renovatie te kunnen hervatten. Hierin is door de diverse ambtelijke procedures enige vertraging ontstaan en is het momenteel nog onduidelijk wanneer we weer verder kunnen.In augustus 2001 werd er een begin gemaakt met het vernieuwen van de klokkenstoel, het luidwerk en het uurwerk. Deze grootscheepse renovatie werd mogelijk gemaakt door de bijdrage van de Stichting SBB Fonds. Tevens werd door deze Stichting een vierde luidklok aangeboden. Het uurwerk is nu computergestuurd en wordt door de radio ‘atoomklok’ in Frankfurt tot op de seconde gelijk gehouden.

Eind september 2003 heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een positief advies uigebracht naar aanleiding van het bestek en kunnen de verder te volgen procedures worden gestart. Voor ons een belangrijke stap in het renovatietraject. De volgende stap zou de toewijzing van een rijkssubsidie voor de renovatie moeten zijn. Er kan pas met de renovatie worden doorgegaan als deze subsidie is toegewezen. Indien men toch met de renovatie verder gaat, terwijl er nog geen subsidietoewijzing heeft plaats gevonden, verspeelt men het recht op subsidie. De aanvraag moet bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg worden ingediend en afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget worden de subsidies toegewezen.
Vanaf 2003 hebben we jaarlijks, tot en met 2013, de aanvraag ingediend. Helaas tot nu toe zonder succes. In die tussentijd is de naam van de Rijksdienst al twee keer gewijzigd en is ook de wetgeving diverse keren gewijzigd. Ook in 2012 is er weer een wijziging (verbetering) opgetreden.

In 2011 is de Stichting Renovatiefonds Johannes de Doperkerk Breukelen in het leven geroepen. Deze Stichting zet de activiteiten van de Renovatiecommissie voort.

De Stichting organiseert allerlei activiteiten voor het inzamelen van de benodigde gelden. Een doorlopende en zeer succesvolle activiteit is onze garageverkoop / kringloopwinkel die wordt gehouden in de voormalige garage van Roeleveld aan de Straatweg (tegenover het benzinestation). Momenteel is de kringloopwinkel alleen geopend op zaterdag van 13.00 uur tot 16.30 uur.
Voor deze garageverkoop zijn natuurlijk veel artikelen nodig, uw inbreng wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Heeft u spullen waar u van af wilt? Neem dan contact op met de heer Pieter van Eijk, telefoon 06 22114162. We komen de spullen graag bij u ophalen.

Uw financiële bijdrage voor de renovatie kunt u overmaken op rekeningnummer
NL74RABO0138646643 t.n.v. Stichting Renovatie Johannes de Doperkerk.