ONE – ‘Los’Bandig


Het Parochieblad ‘ONE’ is het parochieblad van onze Parochie: St. Jan de Doper Vecht en Venen. Dit blad is sinds de verschijning ook digitaal beschikbaar via de Parochie website.

In het Parochieblad ‘ONE’ zit altijd Los’Bandig dat extra en aanvullende informatie bevat, die betrekking heeft op onze geloofsgemeenschap.

‘Los’Bandig is hieronder digitaal beschikbaar.

Bijlage bij parochieblad ONE

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper – Breukelen

‘Los’bandig 2020 nr. 6 november/december klik hier
Eerdere uitgaven van ‘Los’bandig
‘Los’bandig 2020 nr. 5 september/oktober/november klik hier
‘Los’bandig  2020 nr. 4 juli/augustus klik hier
‘Los’bandig 2020 nr. 3 juni/juli klik hier
‘Los’bandig 2020 nr. 2 april/mei klik hier
‘Los’bandig 2020 nr. 1 februari/maart klik hier
‘Los’bandig 2019/2020 nr. 7  december/januari/februari klik hier
‘Los’bandig 2019 nr. 6 november/december klik hier
‘Los’bandig 2019 nr. 5 september/oktober klik hier
‘Los’bandig 2019 nr. 4 juli/augustus klik hier

Diverse adressen/Telefoonnummers

betreffende onze geloofsgemeenschap treft u aan in ‘Los’bandig.


Abonnement Parochieblad

Geachte parochiaan,

U kunt zich abonneren op de papieren versie van ons parochieblad ONE en de lokale bijlage ‘Los’bandig.

De kosten bedragen € 12,50 per jaar. (september tot september)

Wilt u de komende maanden het parochieblad, bestaande uit ONE en inlegblad ‘Los’bandig, ontvangen?

Maak dan € 12,50 over op rekeningnummer

NL24 RABO 0310 6004 13, t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen met vermelding van ‘parochieblad’.

Vriendelijke groet,

Locatieraad

Pastoraatsgroep