Notulen parochiebijeenkomst met parochiebestuur op 23 februari 2020 in Parochiehuis


Beste geloofsgemeenschap van Breukelen,

Namens het parochiebestuur wil ik alle aanwezigen van de bijeenkomst op 23 februari 2020 in Breukelen bedanken voor hun komst en inbreng. Zoals beloofd stuur ik u de notulen van de bijeenkomst. Tijdens de vergadering is aangegeven dat er de mogelijkheid is om te reageren op de voorgenomen visie van het kerkbestuur hoe om te gaan met de katholieke presentie in Breukelen. Graag ontvangen wij eventuele reacties voor 1 april 2020.

Klik hier voor het openen van de notulen.

Diverse gelovigen spraken tijdens de bijeenkomst hun zorgen uit over de belangrijke reparaties die nog uitgevoerd moeten worden aan het kerkgebouw in Breukelen om deze wind- en waterdicht te kunnen maken. Antoine van Scheppingen, verantwoordelijk voor bouwzaken binnen het parochiebestuur, zal op zeer korte termijn contact opnemen met de bouwcommissie van Breukelen om aan te geven welke punten uit de aangeboden offerte reeds uitgevoerd kunnen worden en voor welke werkzaamheden nog extra informatie of offertes noodzakelijk zijn.

Er zal op korte termijn ook gekeken worden hoe de toekomstige locatieraad in Breukelen te vormen, zodat de door de vorige locatieraad ingezette goede initiatieven weer actief voortgezet kunnen worden en dat in samenwerking met het parochiebestuur ook verder gewerkt kan worden aan de toekomst van de katholieke presentie in Breukelen.

Ik wens u allen een goede voortgang van de 40-dagen tijd,

Hartelijke groet,

Mike Turenhout

Vicevoorzitter Parochiebestuur St. Jan de Doper Vecht en Venen