Nieuwe edities van parochieblad ONE en ‘Los’bandig zijn op de website geplaatst.


Er is een nieuwe versie van ‘Los’bandig  (nr. 5 september/oktober 2021) en ONE op de website geplaatst. Hierin zijn de vieringen voor de komende tijd vermeld.
Voor ‘Los’bandig klik hier
Voor de ONE klik hier

Tot nader order zijn de vieringen in de kerk toegankelijk voor max. 85 personen.
U hoeft zich niet meer van te voren aan te melden. Wel dient u uw naam en adres te noteren.

Er blijven een aantal richtlijnen van toepassing:
– de 1,5-meter afstandsregel blijft van kracht tot 26 september
– geen volkszang toegestaan, zang wordt verzorgd door het koor
– er wordt nog niet gecollecteerd, collectemandjes staan achterin de kerk
– om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!

Let op de gewijzigde aanvangstijden van de vieringen en de voorzorgsmaatregelen