Nieuwe edities van parochieblad ONE en ‘Los’bandig zijn op de website geplaatst.


Er is een nieuwe versie van ‘Los’bandig  (nr. 3 juni/juli 2021) en ONE op de website geplaatst. Hierin zijn de vieringen voor de komende tijd vermeld.
Voor ‘Los’bandig klik hier
Voor de ONE klik hier

Tot nader order zijn de vieringen in de kerk toegankelijk voor max. 55 personen.
Wilt u een viering bijwonen, dan dient u zich van tevoren aan te melden.
Dit kunt u telefonisch doen bij ons pastoraatsgroep-lid Nel van Bekkum, telefoon 0346-250434 (bij voorkeur tussen 17.00 en 19.00 uur)

Wel blijven een aantal richtlijnen van toepassing:
– de 1,5-meter afstandsregel blijft van kracht
– geen volkszang toegestaan, zang wordt verzorgd door de cantor
– er wordt nog niet gecollecteerd, collectemandjes staan achterin de kerk
– u wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen
– bij binnenkomst uw handen ontsmetten
– looproute volgen
– plaats nemen op een met een sticker gemarkeerde plaats
– om aanwezig te zijn dient u volgens de landelijke richtlijnen goed gezond te zijn; bij twijfel: blijf thuis!

Let op de gewijzigde aanvangstijden van de vieringen en de voorzorgsmaatregelen