Mededelingen – zondag 17 februari 2019


6de zondag door het jaar – Op wie vertrouw jij?

Eucharistieviering – dominicaan Harry Huisintveld

Vandaag is er een eucharistieviering met priester / dominicaan Harry Huisintveld, en lector Sjaak van der Post.

 

Vormselviering in Mijdrecht – 4 parochianen worden gevormd

Vandaag ontvangen vier geloofsgenoten van onze geloofsgemeenschap het H. Vormsel in Mijdrecht van Mgr. Woorts.

We steken een kaars aan met het licht van de paaskaars waar eens hun doopkaars ook mee is aangestoken en we noemen hun namen: Jackelyne, Amber en Casey de Weert en Kenneth Laurence.

Vanmiddag worden de kaarsen die vandaag in onze viering voor hen branden – naar hen toe gebracht.

 

Vanmiddag – inspiratie filmmiddag in Maarssen

Vanmiddag om 14.00 uur is de opening van het Inspiratiejaar 2019.
In het Parochiehuis te Maarssen naast de H. Hartkerk.

Het thema dit jaar is -DUURZAAM GELOVEN-

Vanmiddag wordt er een film gedraaid met als titel: The Shack.
U bent van harte welkom.

Lees meer op de website van Maarssen

 

Intentieboek – achter in de kerk

Achter in de kerk op de tafel staat een lessenaar met een intentieboek. U kunt daar uw intentie in schrijven en wij zorgen er voor dat ze gelezen worden bij de voorbede.

 

Collecte – Voedselbank

Hoeft eigenlijk geen verdere toelichting – nog steeds maken 98 gezinnen iedere week gebruik van de voedselbank.

 

Bloemen: voor dominicaan Harry Huisintveld

De bloemen zijn vandaag voor Dominicaan Harry Huisintveld. Afgelopen maandag 11 februari was het 40 jaar geleden dat hij priester werd gewijd! Van harte gefeliciteerd!

 

Bezinning

Vertrouwen in de Heer

Wat werkelijk telt is dit: standvastig vertrouwen in de Heer, in de zekerheid dat Hij ons niet verlaat, op weg gaan vol hoop, werken om een betere wereld op te bouwen, ondanks ondanks moeilijkheden en droeve gebeurtenissen die het persoonlijke en collectieve bestaan kenmerken.
Het daagt ons uit om de blik vast gericht te houden op het tot stand komen van Gods Rijk enerzijds en, anderzijds, op het bouwen aan de toekomst op deze aarde, door vandaag te evangeliseren zodat dit een tijd van verlossing wordt voor allen.

Paus Franciscus
13 november 2016

 

Trouw aan de liefde

De liefde die God in je legt, is duurzaam.
Je mag zeggen dat de duurzaamheid van jouw liefde een godsgeschenk is.
Jij kunt die duurzame liefde aan anderen geven.
Als anderen ophouden met hun liefde voor jou, hoef jij nog niet op te houden met jou liefde voor hen.
Vanuit menselijk gezichtspunt moet er misschien wat veranderen, maar vanuit goddelijk gezichtspunt kun je trouw blijven aan je liefde.

Henri Nouwen (1932-1996)
Uit: Binnen geroepen, een persoonlijk dagboek
Lannoo