Mededelingen zondag 9 mei


Eucharistieviering met priester/dominicaan Harrry Huisintveld

De lector en acoliet is Amber de Weert.

De collecte is voor de eigen kerk.

Vieren met maximaal 55 personen: aanmelden toch nodig

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat voor de grotere kerken het maximaal aantal kerkgangers 10% van de zitplaatsen is. Wij mogen daarom nu met 55 mensen vieren.
Om het overzicht te houden is het toch nodig dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan met een telefoontje naar Nel van Bekkum – 0346-250434 – en achterin de kerk voor de volgende week.

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag wordt er hier in de kerk een gebedsviering georganiseerd, samen met de Pauluskerk.
De voorgangers zijn Pastor Jos van Os en Dinneke Figee.
Aanvang: 9.30 uur.
U bent van harte welkom.

In  Losbandig staat dat voorafgaand we beginnen met een gezamenlijk ontbijt.
U begrijpt dat in verband met corona dit niet door gaat.

Pinksterviering

U kunt inschrijven voor de Pinksterviering van 23 mei.
We vieren dan met 5 kerken in de Pieterskerk, aanvang 11 uur.

Bij te veel inschrijvingen wordt er geloot.
De online- viering is te bekijken via kerkdienstgemist.nl.

Meimaand-Mariamaand

Op de 5 zaterdagen in de meimaand houden we weer wekelijks een rozenkransgebed in deze kerk.
De aanvangstijd is 15.30 uur.

U bent van harte welkom!