Mededeling naar aanleiding van 1 juli bijeenkomst


Onderstaande mededeling is tijdens de viering op zondag 15 juli uitgesproken door pastor

Jos van Os:

Op zondag 1 juli zijn we in het parochiehuis bij elkaar gekomen om te spreken over de ontstane situatie na 19 november 2017 toen het voornemen werd gepresenteerd om de kerk te verkopen voor realisatie van appartementen en het parochiehuis om te vormen tot een multifunctionele kerkzaal met bovengelegen sociale woningen.

Een initiatiefgroep had een 100 tal handtekeningen ingezameld van verontruste/bezorgde gelovigen en daarmee helder gemaakt dat 19 november niet breed gedragen werd.

We hebben op 1 juli afgesproken dat er een brede variantencommissie komt die allerlei varianten op wenselijkheid en haalbaarheid gaat onderzoeken; het 19 november “besluit” is vanaf heden 1 van de varianten en wordt als zodanig ook onderzocht door de variantencommissie.

De locatieraad wordt versterkt met een nieuwe voorzitter in de persoon van Annie Kamp.

U hebt mogelijk horen gonzen via de tam tam dat het nog bijna mis ging na 1 juli maar ik kan u gelukkig gerust stellen. De locatieraad in nieuwe samenstelling is , om een goede start te kunnen maken, onder mijn leiding een paar keer bij elkaar geweest en ook een vertegenwoordiger van de pastoraatgroep is een keer aangeschoven om te spreken over het vervolg van 1 juli.

Geconstateerd is dat je pas goed over gebouwen kunt praten en varianten als je kennis hebt van de huidige en toekomstige situatie inzake vitaliteit, kerkbezoek, betrokkenheid e.d. Daarbij zullen ook nieuwe ideeën worden ontwikkeld om kerkbetrokkenheid en vitaliteit te bevorderen, zoals die ondermeer ingebracht zijn op 1 juli

Afgesproken is dat de pastoraatgroep, in samenspraak met de locatiepastor, in de vakantieperiode werkt aan het in kaart brengen van die zaken en dat 1 september de variantencommissie aan de slag kan met het variantenonderzoek waarbij het stuk van de pastoraatgroep onderlegger is.

We hopen komende week een bericht in de VAR en de Vechtstroom te hebben waaruit duidelijk wordt dat de kerk nog niet sluit maar dat varianten onderzocht gaan worden waarvoor de tijd genomen wordt tot minimaal 2020.

persbericht

Johannes De Doperkerk in Breukelen sluit (voorlopig) niet;

alternatieve mogelijkheden worden onderzocht.

Op 19 november werd aan de gelovigen van de RK Johannes De Doperkerk in Breukelen het voornemen gepresenteerd om de Johannes De Doperkerk te verkopen voor de realisatie van appartementen en het parochiehuis om te vormen tot een multifunctionele kerkzaal met bovengelegen sociale woningen. Daarna is gebleken dat een grote groep verontruste gelovigen zich zorgen maakt of dit wel het goede pad is en er dus minder draagvlak in de geloofsgemeenschap is voor een dergelijke stap dan aanvankelijk gedacht. Op 1 juli is in een bijeenkomst van de geloofsgemeenschap te Breukelen afgesproken dat een breed samengestelde commissie allerlei varianten op wenselijkheid en haalbaarheid gaat onderzoeken; het 19 novembervoornemen is vanaf heden één van de, door deze commissie, te onderzoeken varianten. Voor onderzoek is de tijd gegeven tot minimaal 2020.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. mr. J. G. J. Kamp( Annie), voorzitter locatieraad Johannes de Doperkerk, tel.: 0346 265420

 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *