Kinderen < 12


De Eerste Communie
Kinderen uit groep 4 van de basisschool nodigen wij uit om aan de voorbereiding voor de Eerste Communie deel te nemen. Hiervoor ontvangen alle kinderen van die leeftijd die bij onze geloofsgemeenschap staan ingeschreven een uitnodiging. Daarnaast wordt deze uitnodiging ook verspreid onder de kinderen van de katholieke Willibrordusschool.

De voorbereidingen voor de Eerste Communie worden gezamenlijk met de andere geloofsgemeenschappen van onze parochie in de gemeente Stichtse Vecht gedaan.

Speciale kindervieringen
Wij streven ernaar eens per drie maanden een speciale kinderviering te organiseren. Zo’n viering kan in onze eigen Johannes de Doperkerk worden gehouden, of in één van de omliggende kerken uit onze parochie, met name Maarssen en Maarssenbroek.

Kinderwoorddiensten
Met ingang van het seizoen 2017 / 2018 gaan we weer proberen de eerste zondag van de maand een kinderwoorddienst te houden. Deze kinderwoorddiensten zijn gericht op de kinderen in de leeftijd van de basisschool.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Eddy Hoogendijk.