KERKBALANS 2018


Sinds 1885 wordt in onze kerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is een plek waar u altijd welkom bent en waar mensen zich welkom voelen! Tijdens de afgelopen Kerstdagen hebben veel mensen licht, troost en saamhorigheid gezocht in de verschillende vieringen. Voor iedereen heeft de kerk een eigen waarde.
Het thema van de actie Kerkbalans 2018 is: “Geef voor je kerk”.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van de parochianen. Uw bijdragen aan Kerkbalans zijn essentieel voor onze kerk. Mede dankzij uw trouwe bijdragen kunnen wij samen kerk zijn in Breukelen.
Mogen we op uw bijdrage rekenen?

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL80RABO0310623170 (RABO Bank) t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen.

Voor 2017 hadden we in de begroting voor de kerkbijdrage een bedrag van € 25.000,–.opgenomen. Met genoegen kunnen wij u meedelen dat de totale opbrengst in 2017 € 25.580,– is geweest.
Zeer veel dank voor uw bijdragen.

Ook voor 2018 hebben we weer een bedrag van € 25.000,– opgenomen.
Helpt u ons ook dit jaar weer mee dit streefbedrag te halen resp. te overtreffen?

Onze brochure van de actie Kerkbalans kunt u hier openen