Commissievergadering gemeente over loslaten 30% sociale woningen


Dinsdag  15 mei praat de raadscommissie Fysiek over het raadsvoorstel tot het loslaten van de realisatie van 30% sociale woningbouw in het kerkgebouw.

Het parochiebestuur heeft de gemeente gevraagd het beleidsuitgangspunt van realisatie van 30% sociale woningbouw bij ruimtelijke ontwikkelingen los te laten voor de herbestemming van het kerkgebouw. Zij rekenen nu met een model van realisatie van maximaal 14 woningen in het kerkgebouw in de vrije markt sector.

Het parochiebestuur wil in de nieuwbouw van het parochiehuis maximaal 8 woningen 100% in de sociale sector realiseren (zie eerder bericht). Wanneer beide projecten als één project worden gezien, betekent dit omgerekend dat er afgerond 40% sociaal wordt gerealiseerd. Het parochiebestuur wil echter beide ontwikkelingen los van elkaar kunnen ontwikkelen en heeft daarom nu aan het begin van de projectontwikkeling om dit besluit gevraagd.

Daarnaast zullen bij een fictieve realisatie van sociale sectorwoningen meer (kleinere) woningen worden gerealiseerd, waarmee de parkeerdruk op de Hazeslinger toeneemt en niet meer sluitend is. Een ondergrondse parkeergarage onder het kerkgebouw is technisch en financieel als oplossing namelijk geen optie.

Tenslotte zijn de investeringskosten van herbestemming van een kerkgebouw naar wonen in combinatie met het benodigde groot onderhoud voor instandhouding van het gebouw omvangrijk. Voor het duurzaam in stand houden van een dergelijk beeldbepalend gebouw, blijven de onderhoudskosten ook na realisatie hoog en staan deze een sluitende exploitatie van sociale woningen in de weg. De jaarlijkse onderhoudslasten worden geraamd op circa €100.000,-, zijnde 1 % van de fictieve herbouwwaarde. Deze structurele onderhoudslasten zijn naast de reguliere servicekosten niet op te brengen voor woningen in de sociale sector.

Het voorstel is daarom om het uitgangspunt van 30% sociale woningbouw voor de herbestemming van het kerkgebouw los te laten. Er komen dan geen sociale woningen in het kerkgebouw.


 

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *