Catechese


Kindernevendienst

De werkgroep Kindernevendienst heeft ten doel de evangelielezing van de zondag op een begrijpelijke manier en met een boodschap over te brengen aan de aanwezige kinderen (4- tot 12-jarigen). Soms wordt met projecten gewerkt. De kindernevendienst wordt gehouden tijdens de viering, op bijzondere dagen, zoals Palmpasen, in De Bron. Zie voor aankondiging ‘Los’bandig.

Catechesegroep

Verzorgt diverse projecten ter voorbereiding op o.a. eerste H. Communie en H. Vormsel

Gespreksgroepen

Op projectbasis vinden er in de parochie regelmatig diverse catechesebijeenkomsten plaats. Onderwerp, locatie en plaats worden ruim van te voren bekendgemaakt in de Nieuwsbrief van de parochie, te vinden onder de knop Maandagenda en op de website van de parochie: www.stjandedoper-vechtenvenen.nl.