‘Briefje’ van pastor Jos van Os


Breukelen, april 2020

Beste mensen,

U heeft al eens eerder een briefje van mij gehad; of het is nu voor de eerste keer. Briefjes die ik schrijf, omdat we ons allemaal in zo’n vreemde tijd bevinden.
Nu al anderhalve maand wordt alles en iedereen beheerst door het wereldwijde coronavirus, dat zo onvoorspelbaar is gebleken, heel bedreigend ook; nog steeds kunnen we met en voor elkaar niet voorzichtig genoeg zijn.

De meeste samenkomsten blijven voorlopig verboden, ook kerkelijke vieringen.
En de mogelijkheden om elkaar thuis te bezoeken zijn evenmin ruimer geworden. Veel mensen die ik ken en ikzelf uiteraard ook missen de kerkdiensten, zeker nu in de Paastijd die gewoonlijk zo blij en vreugdevol is. Ons biddend en zingend samenkomen sterkt ons geloof, wat zou het ons juist nu goed doen.
En we missen het ontmoeten rond het vieren, bij het binnenkomen of het weggaan, bij een kopje koffie of thee, je ziet elkaar, we weten van elkaar. Hoe lang zullen we dat nog moeten missen?

Nu het eind april is vieren we in ons land koningsdag ook totaal anders dan anders. En het gedenken van 4 en 5 mei zou juist dit jaar bijzonder zijn om 75 jaar bevrijding, een eind aan die vreselijke oorlogsjaren. Maar helaas, alle grote festiviteiten zijn afgezegd, de koning zal ongeveer in z’n eentje op de Dam staan; iedereen wordt dringend verzocht toch vooral in of om het eigen huis te blijven en gepaste afstand te bewaren. Het is en blijft een raar idee, een verdrietige ervaring, zeker voor diegenen die nog nauwelijks de deur uitkomen en ook thuis geen bezoek mogen ontvangen. Zo weinig contact, terwijl wij mensen daaraan zo’n behoefte hebben, juist nu…

Vandaar dus mijn briefje: om elkaar zo toch even nabij te zijn en bij dit alles nu een hart onder de riem te steken.

Met aandrang vraag ik u telefonisch of op andere wijze contact te zoeken wanneer u hieraan behoefte heeft en/of zich zelf erg alleen voelt of dat u iemand kent om wie u zich nu extra zorgen maakt.

Het is al met al een bizarre periode, met enorme beperkingen en nog altijd is niet te overzien wanneer er een goed einde aan komt. Met zon en lente om ons heen voelt dit extra tegenstrijdig.

Bij ‘alles nu’ wens ik u vertrouwen en wijsheid, ja: de geloofs- en opstandingskracht van deze Paastijd, hoopvol nieuwe toekomst tegemoet!

Hartelijk gegroet,
Jos van Os, r.k. pastor(aal werker)
0346 / 215866
josvanos6@kpnmail.nl