Bijeenkomst na de viering op zondag 24 oktober


 

Na een lange periode waarin dit niet mogelijk was vanwege de coronamaatregelen, kunnen we elkaar weer ontmoeten. Op zondag 24 oktober wordt u van harte uitgenodigd om na de viering van 11.00 uur koffie te komen drinken in het parochiehuis.

Gelegenheid om na een lange tijd, de laatste keer was op 23 februari 2020, elkaar weer eens te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen. De pastoraatsgroep en de locatieraad zullen u bijpraten over de huidige stand van zaken van onze geloofsgemeenschap.

Van harte welkom!