Algemeen


VieringenPastoriePastorale zorgOverige

H.Johannes de Doperkerk

Zondag 11.00 uur
(Straatweg 146)
Voor detailinformatie over de vieringen zie ‘Los’bandig: vieringen en intenties.


 

 

 

 

De pastorie is door het lokale parochiesecretariaat bezet op dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur. Dit parochiesecretariaat regelt de dagelijkse gang van zaken in de geloofsgemeenschap Breukelen. U kunt hier terecht voor nadere informatie, het opgeven van misintenties, het maken van afspraken, verzoeken voor ziekenbezoek aan huis en/of in het ziekenhuis, enz.

Pastorale team van de St. Jan de Doperparochie

contactpastor voor locatie Breukelen:
pastor Jos van Os

 

telefoon 0346 215866
e-mail: josvanos6@kpnmail.nl

OPGAVE INTENTIES
Intenties voor een viering kan men opgeven bij het parochiesecretariaat.
Betaling op rekeningnummer:
NL24RABO0310600413     t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen
  0346 261633
KERKBIJDRAGE
Uw kerkbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL80RABO0310623170    t.n.v. St. Jan de Doper-Breukelen
 logo KB
PAROCHIEBLAD ‘ONE’ (met inlegblad ‘Los’bandig)
Lokale redactie: Thoon Jongerius, Peter van den Hoven
Herenstraat 19, 3621 AP Breukelen
    0346 263032 / 0346 261073
  parochiebreukelen@planet.nl
 Ziekenbezoek gewenst aan huis en/of in het ziekenhuis

Opgave bij het parochiesecretariaat

   0346 261633
Dirigent/organist Parochiekoor
en Estafettekoor
Jolanda Zwoferink
 

  zwofe@planet.nl
RK Basisschool Willibrordus
G.S. van Ruwiellaan 1, 3621 XD Breukelen
    0346 261832
www.willibrordusbreukelen.nl/
Voor reservering Parochiehuis
de heer M. Lodder
    06 50510856
  mplodder@hotmail.com
GRAAG GEDAAN
Bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 – 10.00 uur
    0346 263800
 VTS
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven
     06 51451130
http://www.thuissterven.info/