Home

Eerste Communie 2021

Vanwege het coronavirus worden de Eerste Communievieringen 2021 worden verplaatst naar het najaar.

Toekomst van Hoop

Zondag 29 november om 19.00 gebedsviering in Maarssen met als thema 'Toekomst van Hoop'.

Diakenwijding Paulus Tilma 7 november

Op 7 november zal Paulus Tilma, parochiaan uit Maarssen, door kardinaal Eijk tot diaken worden gewijd. Hierbij de link naar de livestream van de wijdingsplechtigheid.

Foto’s Marialof 7 oktober in Vinkeveen

Op 7 oktober vond een Marialof plaats in de H. Hartkerk in Vinkeveen.

Reactie R.-K. Kerk op oproep minister Grapperhaus

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van afgelopen maandag aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal […]

Pastoraal woord van Kardinaal Eijk bij tweede golf coronavirus

Een pastoraal woord van kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht Broeders en zusters, De eerste golf van de coronaviruspandemie dit voorjaar was een lange, donkere tunnel. De tv-beelden uit binnen- en buitenland waren soms apocalyptisch van aard en zullen ons altijd bij blijven: overvolle ziekenhuisgangen met ernstig zieke en stervende patiënten, […]

Benoeming nieuwe pastoor parochie Sint Jan de Doper

Beste medeparochianen, Het bestuur van onze parochie Sint Jan de Doper mag u een verheugende mededeling doen. Deze mededeling is in het weekend van 19 en 20 september gedaan in alle negen kerken van onze parochie. De verheugende mededeling is dat onze aartsbisschop kardinaal Eijk inmiddels een nieuwe pastoor benoemd heeft voor onze parochie. Het betreft pastoor […]

Inspimentjes van het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen

Sinds 15 juli 2020 wordt er tweemaal per maand (op de 1e en de 15e) een nieuw Inspimentje geplaatst op het volgende YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCOFpvmUeFz75u0AzseBVlGg/ U wordt van harte uitgenodigd dit ter inspiratie te bekijken en beluisteren. Inmiddels kunt u kijken naar: een introductiefilmpje, een item over Vakantie (Erick Versloot en Elise Jansen PKN Mijdrecht) […]

Wandelen door het landschap van Geloven

Het InterKerkelijk Overleg De Ronde Venen heeft een nieuwe folder gemaakt, waarin het gezamenlijk aanbod aan vormings- en toerustingswerk bijeengebracht is.

Maarssen: Ariëns herdenking met mgr. Woorts

In Maarssen vond op zondag 30 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Bij het graf van Alphons Ariëns was er een gebedsviering met mgr. Woorts als agens, gevolgd door een Eucharistieviering in de nabijgelegen H. Hartkerk.

Neem je tijd om te leven

Onrustige mens van vandaag, Neem je tijd om te leven!