zondag 26 dec: 2e kerstdag


1 Johannes 3: 1 “Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.”

Jezus is geboren, dat vieren we deze week. God is mens geworden, al zou je dat niet zeggen wanneer je Jezus als baby zou zien. Toch zagen de herders en later de wijzen uit het oosten, wel degelijk iets bijzonders in deze baby. Ook Simeon en Anna zullen Jezus herkennen als een bijzonder iemand, een mens waar God in woonde en bijzondere plannen mee had. Kerstmis is dan ook niet zozeer het zoetige verhaal van een baby in een kribbe, maar dat God omziet naar ons mensen. Dat Hij niet,zoals zoveel godenverhalen van de Grieken en Romeinen, de mensen als speelgoed ziet, maar een God die alles over heeft voor de mensen die Hij geschapen heeft. Zoveel, dat Jezus de hemel verliet en zich hulpeloos aan Maria en Jozef toevertrouwde. Hij maakte zich ondergeschikt aan de wetten van deze schepping, inclusief de emoties en verleidingen die daarbij horen.

Het is onbegrijpelijk, tenzij we beseffen dat liefde alles overwint. Dat God, die de liefde zelf is, zich door niets laat tegenhouden om die liefde aan ons kenbaar te maken. Dat is Kerstmis.