Woorden


Romeinen 10: 8: “Neen, zegt de Schrift, het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart, het woord namelijk van het geloof, dat wij verkondigen.”

Woorden vinden om van je geloof te getuigen. Woorden om iemand duidelijk te maken wat geloof voor je betekent of wie Jezus voor je is. Dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Staan we vaak niet met een mond vol tanden in plaats met een mond vol woorden? Paus Franciscus roept alle gelovigen op om met elkaar te spreken over wat geloof voor je is, om er woorden aan te geven. Dat doen we in gesprekken rondom het Synodaal proces. Het blijkt dan weer hoe lastig het is om te vertellen wat je beweegt en hoe je geïnspireerd wordt voor de heilige Geest. Te lang hebben we als katholieken de woorden van de preekstoel zwijgend aangehoord. We hebben met elkaar niet gesproken wat deze woorden betekenen voor jezelf, we hebben aan de ander niet gevraagd wat deze woorden betekenen voor hem of haar. Het is tijd dat we het stilzwijgen verbreken en bij de koffie na de viering elkaar bevragen wat we van de viering vonden. Wat Gods Geest ons te zeggen heeft gehad en elkaar zo helpen om te geloven. Wat raakt jou? Wat beweegt jou? Hoe spreekt God tegen jou?

In deze 40 dagentijd een mooie uitdaging om anders te gaan worden, om woorden te vinden die vertellen wat er in ons hart leeft.