Woorden van God


Jesaja 55: 10-11 “Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.”

Woorden hebben vaak een grote impact. Dat merken we in de discussies waar mensen soms hevig vallen over woorden die door iemand zijn uitgesproken. Hele praatprogramma’s worden ermee gevuld en internet kan exploderen van reacties. Het is de vraag of al die woorden wel vrucht dragen of dat de meesten daarvan niet vruchteloos zijn omdat ze niet bijdragen aan een gesprek, aan uitwisseling. Wanneer het alleen stellingname is en afzetten, dan hebben de woorden geen bereik, alleen tegenstelling.

Woorden van God werken anders. Zij hebben tot doel de harten van mensen te bereiken en hen daar te verrijken, vrucht voort te brengen. Om mensen tot inzicht te brengen in wie ze zijn en wie ze mogen zijn. Woorden van God gaat niet over gelijk hebben of niet gelijk hebben. Woorden van God gaan over het leven. Deze woorden van God mogen wij als gelovigen uitspreken. In een viering, in een gesprek met elkaar in de ontmoeting met elkaar. Zij hebben daar een uitwerking die veel rijkdom brengt in levens van mensen.