Wonderlijk


Handelingen 5: 14, 15 “Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer; grote groepen mannen, zowel als vrouwen. Men bracht zelfs de zieken op straat en legde ze neer op bedden en draagbaren in de hoop dat, als Petrus voorbijging, tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen.”

Wonderen komen in de Bijbel veelvuldig voor. Meestal worden deze door Jezus gedaan en lezen we daarover. Jezus had echter gezegd dat zijn leerlingen grotere wonderen zouden doen. Daarvan lezen we in de Handelingen van de apostelen. Wonderen? Werkelijkheid, inbeelding of overdrachtelijk bedoeld? Soms zeggen we dat iets een wonder is omdat we niet begrijpen wat er gebeurd is. Soms noemen we een bijzonder ontmoeting wonderlijk.

Veel mensen staan sceptisch tegenover wonderen die beschreven zijn. Toch gebeuren er nog vrijwel dagelijks wonderen. Gebeurtenissen die we niet begrijpen, genezingen die eigenlijk niet kunnen, toevalligheden die geen toeval kunnen zijn. Wellicht dat we ons wat meer moeten verwonderen. Wellicht dat we dan gaan zien wat voor bijzondere dingen er gebeuren.