Werkgroepen


Hieronder treft u een overzicht aan van werkgroepen in onze geloofsgemeenschap. U kunt direct contact opnemen met een werkgroep via het “envelopje” om een vraag te stellen, terugkoppeling te geven of als u nadere informatie wenst:

 

 Werkgroep CONTACT
contactgroep 80+
Locatieraad
Pastoraatsgroep
Nabestaanden contactgroep
Inspiratieteam
M25 – Jongeren
Kinderwoorddienst
Peuter- en kleutervieringen
jeugd catechese