Werkgroepen


Hieronder treft u een lijst aan van de contactpersonen per team(werkgroep) en informatie over vacatures

Lijst van de contactpersonen per werkgroep

List of workgroups

GROEP NAAM CONTACT
contactgroep 80+
Locatieraad
Pastoraatgroep
GROUP-2
GROUP-4
GROUP-6