Werkgroepen


Hieronder treft u een overzicht aan van werkgroepen in onze geloofsgemeenschap. U kunt direct contact opnemen met een werkgroep via het “envelopje” om een vraag te stellen, terugkoppeling te geven of als u nadere informatie wenst:

 

 Werkgroep CONTACT
contactgroep 80+ &groupto=contactgroep 80.plus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Locatieraad &groupto=Locatieraad" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Pastoraatsgroep &groupto=Pastoraatgroep" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Nabestaanden contactgroep &groupto=nabestaanden contactgroep" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Inspiratieteam &groupto=Inspiratie team" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
M25 – Jongeren &groupto=M 25 Jongeren" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Kinderwoorddienst &groupto=Kinderwoorddienst" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Peuter- en kleutervieringen &groupto=peuter-kleuterviering" target="_blank" rel="noopener noreferrer">
jeugd catechese &groupto=jeugd catechese" target="_blank" rel="noopener noreferrer">