Welkom


Jesaja 55:1 “Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.”

Een uitnodiging van God om bij Hem te komen eten en drinken. Ook wanneer je geen geld hebt om iets te kopen ben je welkom en krijg je te eten en drinken. Deze uitnodiging klinkt elke week in de viering en feitelijk elke dag. Gods deuren staan altijd open, hoe we er ook voor staan. Of we het allemaal op een rijtje hebben in ons geloof. Of we twijfelen, zoeken, boos zijn op God of een rotsvast geloof hebben. Of je rijk of arm bent, een goede baan hebt of werkeloos aan de kant staat. Bij Jezus is iedereen welkom. Hij is voor ieder mens gekomen en zoals Hij zelf zegt, in het bijzonder voor hen die het niet zo goed hebben, het allemaal niet zo precies weten.

Wanneer we samenkomen in de kerk willen we iedereen een hartelijk welkom heten. De deuren staan letterlijk open en laat de deuren van ons hart ook openstaan. Weet je uitgenodigd om binnen te komen en mee te vieren.