Week van gebed voor de eenheid 19 t/m 26 januari 2020


“Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” naar Handelingen 28 vers 2

Dit jaar heeft een groep christenen op Malta het materiaal voor deze internationale gebedsweek voorbereid, met als thema “buitengewoon”; dat ons gebed ons mag verbinden en mag dragen op de weg naar de eenheid. De kerkgeschiedenis van dit eiland gaat terug tot de tijd van de apostelen. Paulus bereikte het eiland in het jaar 60 en deze belevenissen en voorbeelden van Gods voorzienigheid staan in de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek ‘Handelingen’. Malta ligt in het hart van de Middellandse Zee en de bewoners waren buitengewoon gastvrij tegenover degenen die schipbreuk leden! Ieder jaar op 10 februari worden deze gebeurtenissen op Malta herdacht.

De week werd in Maarssen-dorp gestart in de Heilig Hart van Jezus Parochiekerk met als voorgangers ds. Piet Vellekoop (in deze samenstelling de laatste keer voor zijn emeritaat dit voorjaar), Hans de Kruijff en Ds. Corinne Groenendijk (voor wie het allemaal nieuw was). Het is bijzonder om te bedenken dat er gedurende deze week wereldwijd is gebeden voor de eenheid van de kerken, deze scheiding is niet wat God wil en er is verlangen om de verdeeldheid te boven te komen.

In Handelingen zijn verschillende glimpen van het buitengewone te lezen, die niet ‘toevallig’ waren:

  • Tijdens de storm krijgt Paulus een stem van God dat iedereen het overleeft maar het schip zal vergaan. Daarom kon Paulus hoop op een goede afloop brengen. Zijn wij ook verkondigers van hoop?
  • De situatie op het schip was angstig en de spanningen tussen de verschillende groepen mensen aan boord liepen hoog op. Paulus weet wonderwel de vrede te bewaren en kan hen samenbinden door eerst te eten voordat ze schipbreuk zouden lijden.
  • Ondanks dat de Maltezers Christus niet kenden werd Gods liefde toch zichtbaar in hun handelen. De eilandbewoners waren Barbaren maar gedroegen zich filantropisch en beschaafd en zeer hartelijk!
  • Om de bootvluchtelingen op te laten drogen en te verwarmen werd op het strand een vuur gemaakt en gegeten. Paulus werd door een giftige slang gebeten maar op wonderlijke wijze overleefde hij.
  • In latere tijden zijn vanuit Malta de Maltezer Ridders ontstaan, voorlopers van het Rode Kruis. Een buitengewone omwenteling waaruit blijkt dat vooroordelen gevaarlijk zijn. Mensen kunnen ineens barmhartige Samaritanen worden.
  • Malta was de enige plaats waar Paulus niet preekte. In dezelfde situatie van gevangenschap preekte hij in Rome wel. Een opmerkelijke situatie. Preken was niet nodig want de Maltezers lieten al daden van naastenliefde zien.

Tijdens de dienst hebben we mooie liederen gezongen met ondersteuning van een ad-hoc koor

onder leiding van Karen Mommers

en met begeleiding van pianist Edwin Frissen.

 

 

Er is gecollecteerd voor een project van ‘De wilde ganzen’;  de Sint Cecilia school in Oeganda. Meer dan 700 meisjes volgen daar een opleiding op deze basisschool. Van daaruit stromen zij door naar middelbaar beroepsonderwijs. Inmiddels hebben 23 meisjes al een baan als verpleegkundige, vroedvrouw of lerares. Een geweldig project om vrouwen aan werk en een goede toekomst te helpen in dit arme Afrikaanse land. De opbrengst was 423 Euro.

Tijdens de gebedsweek waren we iedere avond bij  een andere kerkgenootschap te gast om na te praten en te bidden. Zo leerden we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen én door te geven. We konden oefenen in het doorgeven van Christus liefde. Dit jaar voor het eerst ook in de mooie kerk van Tienhoven. Woorden die centraal stonden waren verzoening (gooi de ballast overboord), verlichting (Christus’ licht zoeken en laten zien), hoop (de boodschap van Paulus), vertrouwen (wees niet bang, geloof!), kracht (brood breken voor de reis), gastvrijheid (toon buitengewone vriendelijkheid), bekering (ons hart en ons denken veranderen) en vrijgevigheid (ontvangen en geven).

De ervaringen vanuit de aanwezigen waren buitengewoon positief met daarbij het verlangen om veel vaker met geloofsgenoten uit andere kerken te praten en te bidden.