Weduwen en wezen


Exodus 22: 21 en 22: “Weduwen en wezen zult ge geen onrecht aandoen. Als ge hun tekort doet en hun klagen tot Mij opstijgt, dan zal Ik gehoor geven aan hun klagen.”

Vaak wordt in de Bijbel gesproken over de zorg voor de weduwen en wezen. Dit staat symbool voor alle onrecht, maar in het bijzonder voor degene die in armoede leven. Paus Franciscus wijst voortdurend op de armen en de mensen die het niet zo makkelijk hebben om voor hun bestaan te zorgen. Succesvol zijn is voor velen niet weggelegd. Dat komt door minder talent, fysieke en geestelijke beperkingen en soms door maatschappelijke pech. In Gods ogen zijn deze mensen ons gegeven om voor te zorgen, hen te helpen en oog te hebben voor hun ellende. Wanneer wij er niet voor hen zijn, stijgt hun klacht naar de hemel en komt God bij ons verantwoording vragen. Wat hebben jullie gedaan aan één van deze minste van mijn kinderen? En wat is ons antwoord? Hebben wij gezorgd voor de weduwen en wezen, degene die het niet op eigen kracht kunnen? Stijgt er een klacht op naar de hemel? Laten we gehoor geven aan de oproep van paus Franciscus en recht doen aan alle mensen.