Vooraankondiging Inspiratiedag 28 sept


Nieuws van het Inspiratieteam…vooraankondiging van het dag programma:
Je bent van harte welkom!
Met hartelijke groet
Het inspiratieteam Hans, Grea, Henk, Frank, Annemiek, Ingeborg, Georgette, en Coby