Vertrouwen


Jesaja 50: 7: “De Heer Jahwe staat mij bij; daarom kom ik niet bedrogen uit; daarom maak ik mijn gezicht hard als een steen, ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.”

God heeft ons zelf verantwoordelijk gemaakt voor onze daden en Hij lost onze problemen niet op. Hoe je dan groeien in vertrouwen in God en dat je kunt zeggen dat je niet beschaamd zult staan? Dat heeft te maken met welk beeld je hebt wie God is en wat Hij doet in een mensenleven. Sommigen vinden dat God hun problemen moet oplossen of moet vrijwaren van moeilijkheden. Wanneer er iets ernstigs in hun leven gebeurt, dan krijgt God de schuld en verliezen ze vaak hun geloof. Dat is een beetje een kinderlijk manier om naar God te kijken. Groeien in vertrouwen dat God je nabij is, heeft te maken met je innerlijk leven. Wanneer je gelooft en daardoor weet dat je een geliefd kind bent van God en Hij van je houdt op een wijze die ons begrip te boven gaat, dan weet je ook dat je nooit alleen bent. Dat de omstandigheden niet uitmaken in wie je bent en wie je mag zijn. Zijn deze prettig, dan is het wel makkelijker, maar wanneer ze moeilijk zijn, dan ben je niet minder mens en houdt God niet minder van je.  In Jezus heeft God laten zien dat pijn en verdriet een onderdeel zijn van ons menselijk bestaan en dat Jezus juist daarin is gaan staan en zo ons leed op zich heeft genomen. Hij weet wat het is om het moeilijk te hebben. Jezus is niet beschaamd komen te staan en heeft juist de overwinning behaald in zijn lijden. Daarom zullen ook wij nooit beschaamd staan.