Vergeving


Handelingen 10: 42 en 43:“Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken, en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van Hem leggen alle profeten het getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn Naam vergiffenis van zonden verkrijgt.”

De opstanding van Jezus is onlosmakelijk verbonden met de vergeving van zonden. Een woord dat ons misschien niet zoveel meer zegt. Zonden, fouten, elkaar verdriet doen, het zijn soms andere woorden die hetzelfde betekenen. Wanneer we vinden dat er rechtvaardig gehandeld moet worden, dan bestaat op een foute handeling, een passende straf. Veel van wat wij doen vinden we helemaal niet zo verkeerd en vinden we zeker niet dat er straf bij hoort. Tenslotte maken we allemaal fouten. Wanneer we de wet overtreden vinden we wel dat er straf bij hoort. De vraag is over welke wet we het dan hebben. De wet van dit land of hebben we het over de wet van God. Deze luidt: “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.” Wanneer we daar niet aan voldoen dan verdienen we het oordeel van God. Dat oordeel heeft Jezus op zich genomen, zodat het oordeel en daarmee de dood, eensen voor altijd is voldaan. Zalig Pasen!