Verbond


Genesis 9: 12 en 13 “En God zei: `Dit is het teken van het verbond, dat Ik instel tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.”

De regenboog is het verbond tussen God en de mensheid. Tot op de dag van vandaag is het een zeer aansprekend teken van een verbond. Steeds wanneer we de regenboog zien worden we aan dit verbond herinnerd. Nooit meer zal God ons verlaten of er zich een ramp voordoen waardoor de mensheid wordt uitgeroeid. God heeft zichzelf verbonden met de mensheid. Hét teken van dit verbond is niet meer de regenboog, het is de komst van Jezus waarin God hetverbond gestalte heeft gegeven. Hoe meer nog kan Hij met ons verbonden zijn dan door zelf mens te worden? Hoe kan God nog meer zijn liefde laten zien dan door onze weg te gaan en gelijk te worden aan zijn schepsel? Onze weg is nu onherroepelijk aan zijn weg verbonden. In Jezus zijn wij Gods kinderen geworden door de doop en dat is een belofte voor de hele mensheid dat God ons allemaal in zijn hand houdt. Want hoe zwaar het leven misschien ook is, wij vallen altijd in zijn handen omdat Jezus mens is zoals wij en wij in zijn opstanding zullen opstaan. Daar zijn wij in deze vastentijd naar op weg, de opstanding met Pasen.