Verandering


Handelingen 9: 27: “Barnabas trok zich het lot van Paulus aan, bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had en dat Deze tot hem had gesproken en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de naam van Jezus.”

Paulus had in Damascus, wat we tegenwoordig noemen: “A life changing experience.” Een levens veranderende ervaring. De gebeurtenis waarin hij Jezus ontmoet maakt van hem een totaal ander mens. Van een christenvervolger wordt hij een christenverkondiger. De meesten van ons hebben een dergelijke grote belevenis niet meegemaakt. Toch weet bijna iedereen wel een gebeurtenis voor de geest te halen die indruk heeft gemaakt. Waardoor je bent gaan nadenken wat de betekenis van het leven is. Velen spreken zelfs van een wonderlijke gebeurtenis. Iets wat ze niet kunnen verklaren en wat zo opmerkzaam is, dat je van toeval eigenlijk niet kunt spreken. Het zijn deze ervaringen die mensen vaak tot een verandering in hun leven brengt. Die mensen doet beseffen dat er meer is dan aards bezit en dat er een diepere bedoeling is achter het leven. Die diepere bedoeling zoeken we elke keer wanneer we bij elkaar komen in de zondagse viering of op andere momenten van vieren, bezinnen, met elkaar spreken over ons geloof.

Gaat het daar feitelijk niet echt om? Wat is de bedoeling van ons leven en hoe geven we dat gestalte met de mensen om ons heen? Gelovigen zijn zoekers naar diepere betekenissen, naar wat God in ieder mens heeft gelegd en hoe dat tot ontplooiing mag komen. Zoek je mee?