veertig


Jozua 5: 10 en 11 “Terwijl de Israëlieten in Gilgal gelegerd waren, vierden zij het paasfeest op de veertiende dag van de maand, in de avond, in de vlakte van Jericho. En daags na Pasen, juist op die dag, aten zij ongezuurd brood en geroosterd graan dat uit het land zelf afkomstig was.”

 Na 40 jaar komen de Israëlieten aan bij het beloofde land. Het getal 40 staat in de Bijbel voor een volheid van voorbereiding. Zo is Jezus 40 dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn openbaar leven. Zo houden we elk jaar 40 dagen bezinning en vasten als voorbereiding op het grote feest met Pasen. Na deze 40 dagen vieren we de thuiskomst in het feest van de opstanding. Het beloofde is gekomen, de dood heeft niet langer het laatste woord. Door de opstanding van Jezus weten we dat er leven is na de dood, niet alleen in de belofte en verhalen, maar zijn er veel getuigen die Jezus levend hebben gezien nadat Hij aan het kruis was gestorven. Dat getuigenis is aan ons doorgegeven en veel mensen ervaren daadwerkelijk dat Jezus leeft. Ook wij mogen dat getuigenis doorgeven en wanneer je twijfelt, luister dan naar de verhalen van mensen die Jezus ervaren hebben.