Vastentijd: Verdiepingsavonden


Inmiddels ligt carnaval weer achter ons en is de vastentijd gestart.
Afgelopen woensdag is met het as afkomstig van de palmtakken van palmzondag van vorig jaar, het teken gegeven van eindigheid van ieders leven.
Ook mijn leven, en jouw leven en het leven van Jezus.
Tegelijkertijd is het een teken van hergeboorte, van nieuw leven, van een nieuwe toekomst.  Geweldig om met elkaar bij stil te staan.
Daarom organiseren wij als liturgisch beraad van de geloofsgemeenschap in Maarssen deze vastenperiode 3 verdiepingsavonden.
 Als leidraad is gekozen voor de kruisweg zoals afgebeeld op de 14 staties in de kerk.
Met elkaar gaan we in gesprek over deze 14 afbeeldingen:
Wat betekenen deze afbeeldingen, wie zijn allemaal afgebeeld, waarin herken ik mijzelf………
De data van de 3 verdiepingsavonden zijn:
maandag 19 februari 2018
maandag  5 maart 2018
maandag 26 maart 2018 (via het inspiratieteam)
Wij nodigen U hiervoor van harte uit. Het is niet noodzakelijk alle 3 de avonden te bezoeken, de invulling per avond is zo opgebouwd dat ook een losse avond zinvol en verdiepend is.
De avonden zullen worden gehouden in de pastorie de eenhoorn Breedstraat 1 in Maarssen.
Inloop vanaf 1930 uur
start om 2000 uur en einde rond 2200 uur
U kunt zich aanmelden via email:  amm887@gmail.com
Uiteraard is de deelname kosteloos.

 

Met hartelijke groet,
Namens het liturgisch beraad,
Wim Ammerlaan