“Van U is de toekomst”: oecumenisch gesprek naar aanleiding van het PKN jaarthema


De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor de eerste oecumenische thema-avond.

Als christenen zullen wij met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van geloof en geloofsgemeenschap.

De afgelopen anderhalf jaar was anders dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Toch ging het leven door. Hoe kijken we nu aan tegen onze toekomst? Welke uitdagingen of zorgen hebben we en welke nieuwe mogelijkheden en zegen ervaren we? Jezus leert ons in het Onze Vader bidden ‘uw koninkrijk kome’.  Wat betekent het dat wij leven in de verwachting van Gods Koninkrijk dat komt? Wat betekent dat concreet voor deze tijd met alle onzekerheden, zorgen en uitdagingen? Waar zie je iets van Gods aanwezigheid?

Ds Eddy de Kruijf en pastor Jos van Os geven een voorzet. Daarna gaan we met elkaar in gesprek rond deze belangrijke vragen.

Datum:            17 februari

Tijd:                 20 tot  ± 22 uur

Plaats:             de Hoeksteen, Diependaalsedijk 7, Maarssen-dorp

Begeleiding:   Ds. Eddy de Kruijf en pastor Jos van Os, Raad van Kerken Maarssen

Aanmelding:   via de link op www.kerkpleinmaarssen.nl