thuis in het onbekende


Op 15 juni hebben we de ontmoetingsdag van Nederlanders en Medelanders gehouden in de pastorie van de H. Hart geloofsgemeenschap.

Het doel van deze dag was om Nederlanders en Medelanders op een ongedwongen en cultuur verrijkende wijze elkaar te laten ontmoeten. We zijn de dag begonnen met het interviewen van 2 Medelanders, die hun ervaringen hebben gedeeld over hun eerste ontmoetingen met Nederlanders. Eveneens hebben we 2 Nederlanders geïnterviewd die hun ervaring deelden over hun eerste ontmoeting met Medelanders. Hun verhalen maakte veel indruk op de aanwezigen. Daarna was er ontmoeting in de pastorie, waar kamers waren ingericht door Eritreeërs, Syriërs en een Hollandse kamer. Tijdens de ontmoeting werd er o.a. uitleg gegeven over de taal uit Eritrea en kon je hoofddoekknopen leren. Ondertussen werd een uitgebreide lunch klaargemaakt door de verschillende nationaliteiten. We mochten tijdens de lunch de wethouder verwelkomen die vreemdelingzaken in portefeuille heeft.

Na de lunch volgden verschillende workshops zoals Syrisch dansen, Arabisch voor beginners, Inburgeringscursus, er waren 2 werkgevers aanwezig, Henna schilderen en van klompen een bootje maken. Ondertussen maakten de Eritreeërs in hun kamer speciale koffie en kleedden zij zich om in hun traditionele feestkleding. Tegen het einde van de middag zijn de resultaten van vraag en aanbod doorgenomen en werd er afgesloten met een drankje en dansen uit Syrië en Eritrea.

We hebben rond de 100 mensen mogen verwelkomen. Degene die voor het eerste een dergelijke ontmoeting meemaakten, waren erg enthousiast. Bij hen is een forse drempel weggenomen.  Wij kijken met blijdschap terug op deze dag. Vooral de ongedwongen sfeer en de omgang met elkaar heeft ons diep getroffen. Hoe men zich thuis voelde bleek wel op het eind van de dag, toen we als slot nog een keer de Syrische dans deden. Daarna wilde de Eritreeërs ook graag een dans uit hun cultuur tonen, geheel spontaan.