Standvastigheid


2 Makkabeen 7: 2: “Een van hen vroeg de koning in aller naam: ‘Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons weten? We sterven liever dan de wet van onze voorvaderen te overtreden.”

We herinneren ons nog wel de mensen op het strand die door IS werden gedood. Zij wilden hun geloof niet verloochenen en dat moesten ze met de dood bekopen. Overal in de wereld zijn er mensen die bereid zijn voor hun overtuiging te sterven. De meesten daarvan zijn christenen, de meest vervolgde groepering in de wereld. Hoe standvastig zijn wij in ons geloof of in wat we geloven? Durven we daarvoor uit te komen? Durven we te zeggen dat we christen zijn, dat we katholiek of protestant zijn? Dat we geloven in Jezus en wat dat ons doet?

In Nederland hoeven we niet te sterven voor ons geloof en toch houden we vaak ons mond uit schaamte of angst. Waar staan we dan eigenlijk voor? Het is tijd om onze schaamte af te werpen en te durven vertellen dat we geloven en hoe we geraakt worden.