Rechtvaardigheid


Jesaja 58: 9 en 10: “Als gij dan roept, geeft Jahwe u antwoord, en smeekt gij om hulp, Hij zal zeggen: `Hier ben Ik!’ Als gij het juk uit uw midden verwijdert, geen vinger bedreigend meer uitsteekt en geen valse aanklachten indient, de hongerige aanbiedt wat gij voor uzelf verlangt en de onderdrukte met voedsel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, uw nacht als de heldere middag zijn.”

 “Wie goed doet, goed ontmoet.” Dat zegt het spreekwoord en deze tekst uit Jesaja zou daar een voorbeeld van kunnen zijn. Wanneer we rechtvaardig handelen. Oog hebben voor onze naaste, dan kan het niet anders of de zegen van God komt ons tegemoet. Alle profeten schreeuwen de boodschap voortdurend uit. Handel rechtvaardig en je zult een vreedzaam leven leiden. Niet altijd zonder zorgen, zonder ziekten of tegenslagen, maar een leven waarin je gedragen wordt door God en vrede zult vinden. Volgelingen van Jezus zijn niet verzekerd van welvaart en dat alles voor de wind gaat. Ze zijn verzekerd dat hun leven in handen ligt bij God en dat zij kracht ontvangen om de liefde van Hem uit te dragen naar anderen. Daarmee zijn we volgelingen van Jezus die ons voorging in rechtvaardig te leven en door wie het licht op ging in veel harten. Dat licht behoren wij ook uit te dragen.