Pastoraatgroep


De pastoraatsgroep coördineert de pastorale activiteiten van de geloofsgemeenschap. Zij doet dit in nauw overleg met het pastorale team van de parochie en de locatieraad.

De pastoraatsgroep is momenteel als volgt samengesteld:

werkveld liturgie  Wim Ammerlaan
werkveld parochie-opbouw  Wim Ammerlaan
 werkveld catechese  Frank van der Weegen
werkveld diaconie  Gerry Goedendorp
werkveld oecumene  Hans de Kruijff

Postadres van de pastoraatsgroep:

Breedstraat 1, 3603 BA, Maarssen
e-mailadres:
of
via ons contactformulier

Voor onze Privacyverklaring, klik hier