Pasen!


Handelingen 10: 40,41 “God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan.”

Pasen! De dag van de opstanding, het moment van het nieuwe begin. De dag dat er getuigen zijn dat de dood niet het laatste woord heeft. Jezus staat op uit de dood als teken dat er een God is van levende mensen. Velen zijn er getuige van. Paulus schrijft over een bijeenkomst van ruim 500 mensen die Jezus gezien hebben. Dit getuigenis is verder gegaan en over de hele wereld verspreid tot op de dag van vandaag. Dit getuigenis is niet alleen van toen, lang geleden. Nog steeds zijn er mensen die getuigen dat ze Jezus hebben gezien in dromen en visioenen of door bijzondere gebeurtenissen in hun leven die niet toevallig kunnen zijn. Wij geloven in een leven na de dood, dat het verder gaat met ons, dat ons verhaal niet eindigt. Jezus is de eerste die dit zichtbaar heeft gemaakt. Daarom is het vandaag en deze week groot feest. De Heer is waarlijk opgestaan!