Pamzondag


Jesaja 50: 4 “De Heer Jahwe heeft mij als een leerling leren spreken, om uitgeputte mensen bij te kunnen staan. Met een woord wekt Hij mij in de morgen, in de morgen wekt Hij mijn oor om als een leerling toe te horen.”

Op deze palmzondag komt Jezus als een nederige man Jeruzalem binnen. De mensen juichen hem toe als iemand die hen komt verlossen. Die verlossing was echter niet van de Romeinen, maar van de zonden van egoïsme en zelfzucht. Jezus leert ons om te zien naar de uitgeputte mens. Zij die het leven moeilijk aankunnen, die niet zo makkelijk hun weg vinden in de maatschappij. Dat wil Hij ons leren en vraagt ons om als leerlingen deze week met hem mee te trekken op zijn lijdensweg. Niet afzijdig te blijven, het lijden van de mensheid even mee te voelen om zo elke morgen met zijn woord op te staan. Een woord dat in onze oren mag klinken, waarin we in het leven leren staan als mensen die voorbij zichzelf kunnen kijken en de ander zien die op ons pad komt. Om even mee te trekken en een steun te zijn voor hen die uitgeput raken in dit leven.