Onderzoeken


Wijsheid 18: 6 en 7: “Men doet er niets aan af, men voegt er niets aan toe: de wonderdaden van de Heer zijn niet te doorgronden. Als een mens is uitgedacht, staat hij nog aan het begin, en als hij ermee ophoudt ziet hij nog geen uitweg.”

 

Wanneer je goed naar het leven kijkt zie je hoe wonderlijk het is. De wetenschap ontdekt meer en meer en we zien hoe ongelooflijk alles in elkaar zit. We proberen het te doorgronden en steeds staan we voor nieuwe verrassingen. We geloven dat God de schepping draagt en dat door zijn woord de schepping tot stand is gekomen. Hoe dat precies is gelopen proberen we op allerlei manieren te ontdekken. Zoals in de Bijbel staat: “Onderzoek alles en behoudt het goed.” Aan ons denken komt geen einde en onze zoektocht gaat door. Juist ons geloof helpt hierbij omdat we ons mogen verwonderen en in alle ontdekkingen Gods grootheid duidelijk wordt. We staan nog maar aan het begin.