Nederigheid


Zacharias 9: 9 “Jubel luid, gij dochter Sion, juich, gij dochter Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, rechtvaardig en zegevierend; hij is deemoedig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.”

Een koning op een ezel! Wat is dat nu voor een koning? Hoe hoger in de boom, hoe groter de leaseauto, hoe hoger het salaris en de rijkdom. Ja, dan is Jezus inderdaad niet van deze tijd. Dan is God niet van deze tijd. Jezus zegt dat wie hoog wil zijn, zich moet vernederen voor anderen. Dat die de minste moet zijn, de voeten moet wassen van zijn medemens. Dat lijkt niet op het koningschap van onze wereld, dat is een koningschap die totaal niet van deze wereld is. Toch is dat de boodschap die Jezus verkondigt.

Nederigheid is niet hetzelfde als minderwaardigheid of over je heen laten lopen. Nederigheid is het besef dat je als mens dienstbaar bent voor elkaar en dat je kracht niet gelegen is in het overheersen van de ander. Niet in het je belangrijker voelen, maar in het besef dat je elkaar gegeven bent. Uit die kracht die daarvoor nodig is, dienstbaar te zijn. Dan kun je jubelen en juichen, want we volgen Jezus dan na en het recht gaat dan zegevieren.