Mildheid


Wijsheid 12: 18 “Gij echter die de kracht onder uw heerschappij hebt, Gij oordeelt met zachtheid en met grote mildheid regeert Gij over ons, want wanneer Gij maar wilt, staat U de macht ten dienste.”

Veel mensen vragen zich af waarom God niet ingrijpt in deze wereld. Tenslotte bezit Hij alle macht om alles naar zijn hand te zetten. Is dat niet precies wat wij mensen zouden doen? Alles naar je hand zetten? Veel dictators proberen dat en we zien wat daarvan de gevolgen zijn. Zachtheid en mildheid zijn dan ver te zoeken. Je vrijheid wordt afgenomen en je moet in een bepaald stramien wandelen.

Juist omdat God de kracht van zijn heerschappij kent, de kracht van liefde, laat Hij los en geeft Hij het leven aan ons mensen. Juist om in vrijheid de goede weg te vinden en de weg naar God zelf. Is het niet gebruiken van zijn macht niet een teken van zijn liefde? Hij dwingt niet, Hij manipuleert niet. Hij legt het in onze handen en vraagt: ”Wil je mij volgen?” Dan gaan wij ook zien wat zijn oordeel is dat in zachtheid en mildheid wordt voltrokken in een ieder van ons.