Menigte


Openbaringen 7: 9: “Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.”

De apostelen kregen de opdracht om het evangelie te verkondigen aan alle volken en daarom rond te trekken over de wereld. Deze opdracht is er nog steeds en is de opdracht van alle gelovigen. Al aan Abraham was gezegd dat uit zijn nageslacht een zegen zou voortkomen voor de hele wereld. Deze zegen is op de eerste plaats Jezus zelf, maar in zijn opdracht om uit te gaan, gaat de zegen nu uit naar alle mensen. Zo ziet Johannes in het boek Openbaringen een enorme menigte, die niet te tellen is en die uit alle volken komt. Dat is wat wij mogen geloven en gelijktijdig onze opdracht. Vertel het aan iedereen die er naar luisteren wat je zelf hebt ontdekt en wat je beleeft aan je geloof. Dat doen we niet om zieltjes te winnen of een goed gevulde kerk te krijgen. Dat doen we omdat we iedereen het gunnen om kennis te maken met Jezus en het geluk van ons geloof te laten proeven. Dan kan iedereen zelf beslissen of hij/zij er zich in wil verdiepen of niet. Wanneer je nooit de kans hebt gekregen om met Jezus kennis te maken of nooit iemand hebt ontmoet die van de blijdschap van het evangelie kan vertellen, dan heb je echt iets gemist. Gelukkig is er in het visioen van Johannes een menigte die niet te tellen is. Zij hebben de blijde boodschap niet gemist.